Steel Shoppingcenter Sleidinge

TARCHIEF speelt in Slenne

"Steel Shoppingcenter"


Op 23, 25 en 26 september

en 1, 2 en 3 oktober

Een shoppingcenter is in de maak...


Het dorp davert. Een shoppingcenter is in de maak.

‘Onze’ beroemde kunstschilder Leo Steel zal de eeuwigheid verdienen als naamgever van een nieuw commercieel centrum. En iedereen vindt dat super plezant.


Acht locaties waar Monique zit te wachten. Op rijstpap. Met gouden lepeltjes. Een teken vanuit de hemel. Iets.


Alles is te koop. Zelfs kinderen en onze ziel. Is het allemaal eer en glorie? Worden we nu allemaal gelukkig? Dat is maar de vraag. Zolang het dorp er op vooruit gaat, kan het geen kwaad. Zo moeten we maar denken, toch?


En theater. En muziek natuurlijk. Als op de kermis worden we gelokt. Het ticket vertelt waar u gaat zitten. U koopt een kaartje en Tarchief neemt u mee, op de reis van uw leven! Mis het niet.

Praktische info


Do 23, za 25 en zo 26 september om 19u30
Vr 1 en za 2 oktober om 19u30
en zo 3 oktober om 14u30


Tickets €12 of €8 jonger dan 12j


Op locatie ergens in het dorp. Het ticket brengt u naar uw stoel.

Locatie 1 = Sleidinge-dorp 4

Locatie 2 = Polenstraat 43

Locatie 3 = Sleidinge-dorp 4

Locatie 4 = Sleidinge-dorp 3

Locatie 5 = Sleidinge-dorp 10

Locatie 6 = Weststraat 15

Locatie 7 = Sleidinge-dorp 45

Locatie 8 = einde van Keepkens, zijstraat van Kaaistraat


Betalen van je ticket kan op rek.nr BE81 7374 2721 5224

Tarchief


Tarchief is de geestige creatieve groep om en rond Sleidinge die werkt rond erfgoed, muziek en theater.
Vragen stellen. Uit de koker van dit los verband (géén los zand), kwamen eerder al Calcutta in de Bentex
(2005). De Constateurs in Calcutta (2015) en Vrijstaat (2019) tussen dorp en Calcutta tot stand. Nu schuiven ze
op richting Steel.


Regie : Raf Goossens


Met : Anneke Lippens, Annemieke Pieters, Annick Moons, Anniek Raes, Antoinette Van Damme, Arlin en Linda,
Arne Huysveld, Bart Van Damme, Brigitte De Clercq, Carine Hamerlynck, Carlos Van Bastelaere, Carlos Van
Hoorebeke, Casimir Verhasselt, Chris Ranschaert, Chris Reyns , Daphne Leune, Dimitri Steenbeke, Emmy
Steel, Etienne Van de Velde, Feke Van Belle, Fin Bruneel, Geert De Mits, Goedele Raman, Ilse Van Leeuwen,
Jan Van de Walle, Jan Vandyk, Jan Vanneste, Jo Dehullu, Joke d’Hoore, Joke Willems, Julia Van Brabandt,

Marlies De Wildeman, Joris Laroy, Jos Genbrugge, Karen Withoek, Karoline Heyde, Katrien De Maere, Kris Frederickx, Kris Van Acker, Kristof De Bleecker, Kurt Van Speybroeck, Leen Van Den Abeele, Lena Meiresonne, Lena Van Speybroeck, Liesl
Haes, Lieve Van de Walle, Maaike Daelemans, Martin Van de Kerkhove, Martine Willems, Mieke Van
Bastelaere, Miet Debbaut, Mona Van Speybroeck, Nadine De Stercke, Nadiya Mehdizadeh, Nena Van Belle,
Papa Joke Dhoore, Philip Cosyn, Rita Vereecke, Ronny Van de Walle, Sander Laroy, Sien Van Meerhaege, Sofia
Van Poucke, Sophie De Coninck, Stefan Lehoucq , Tom Meiresonne, Veerle Goossens, Wikke, Wim Claeys, Wim
De Storme 

Greenfieldconvenanten Steel.


Wat is een greenfieldconvenant ?


Mogelijk ben je reeds vertrouwd met een brownfieldconvenant. 

Waar een brownfield een voormalig industriële site of een voormalig vervuilde site  herontwikkelt, gaat een greenfield nog een stapje verder in het optimaal naar voren  schuiven van ons leefmilieu. 

Een greenfieldconvenant verenigt de invulling op vlak van wonen, werken en winkelen op  natuurlijke wijze. Het brengt de drie pijlers dichter bij elkaar en bij de natuur. De site Steel is al jaren onderbenut. Zowel de prachtig gelegen winkelruimte als  achterliggend park verdienen een herwaardering.

ADAM van KOTEN


Heroriëntering


Winkel


Op de site “Steel” stond vroeger de winkel van gewezen ijzerhandel Steel-Seynave waar huishoudelijke producten  verkocht werden. 

Deze wordt nu gebruikt als winkel- en exporuimte van
antiekgalerij St. John en krijgt in de toekomst
 een nieuwe infrastructuur die toelaat om Sleidinge te  voorzien van een eigen shoppingcenter met bovenop ruimte voor andere diensten en een  achttal luxe appartementen. 


Het panoramisch terras en zwembad zal bovendien niemand ontgaan. Dit vrij toegankelijk  uitzicht is uniek in de omgeving en laat de bezoeker toe Evergem te overschouwen. Wat opvalt is het park waarin dit alles wordt gesitueerd. 

Door het opentrekken van de voorgevel ter hoogte van Sleidinge-Dorp 71 wordt duidelijk  welke prachtige natuur toegankelijk wordt voor de bezoeker van het shoppingcenter.


GET CONNECTED


Met elkaar verbinden


A. van Koten : "Wat uniek is aan deze site is dat er een aantal functies met elkaar verweven worden. Het  voelt natuurlijker aan om woon-, werk- en winkelruimte met elkaar te verbinden."

Door dit  bovendien in een groene omgeving samen te brengen creëer je rust bovenop woon-,  werk- en winkelgelegenheid. 

Eens te meer wordt aangetoond dat hier het kloppende hart van de Sleinse economie slaat  met oog voor sociaal contact. 

Vanwege de centrale ligging wordt gefocust op toegankelijkheid via de voorgevel voor  fietsers en voetgangers, gebruikers van bus of openbaar vervoer. Deze keuze verhoogt de veiligheid en legt de nadruk op ontmoeten rondom het  shoppingcenter. 

De benodigde toegang voor automobilisten en leveranciers wordt aan het oog onttrokken.  Toeleveren en parkeren gebeurt via gedeelde toegangswegen met omliggende bedrijven. De bewoners van het woongedeelte kunnen rekenen op een ondergrondse parkeerplaats.


Samenwerking

 

De herbestemming gebeurde via een greenfieldconvenant. 


Dat zijn samenwerkingen tussen private en publieke partners en de gemeente Evergem,  met als doel : onderbenutte terreinen, groene zones om te vormen tot een aangename woon-,  werk- en winkelomgeving. 

Deze inzichten werden gedestilleerd uit bevolkingsonderzoek. De convenanten geven  financiële ondersteuningen en zorgen voor een goede samenwerking tussen de partijen. Het convenant zorgt er voor dat er enerzijds vanuit de ontwikkelaar garanties gegeven  worden wat de doelstelling is naar mobiliteit en duurzaamheid. 

De duurzaamheid van dit bouwproject draagt men hoog in het vaandel. Nieuwste  ontwikkelingen qua energiewinning, isolatie, waterrecycling worden bestudeerd.  Het zwembad dat voorzien wordt op het dakterras is hiervan een mooi bewijs. Afgevoerde  warmte om het gebouw te koelen wordt afgegeven aan het zwembad om een aangename  temperatuur te bekomen. Tevens doet het zwembad dienst als energieloze  brandbestrijding indien nodig. 


Inspraak


De inspraak en betrokkenheid van de buurt is een substantieel onderdeel van een  greenfieldconvenant.

 

De plaatselijke bevolking gaat mee in overleg en die mensen en krijgt zo de kans om betrokkenheid te tonen en zich uit te spreken over het soort winkels er in  het shoppingcenter kunnen komen, over de woongelegenheden, over de rust… De inbreng van de bevolking wordt besproken en maakt deel uit van  de uiteindelijke vergunningsaanvraag.


Samengevat


Waarom inzetten op deze Greenfieldconvenanten Steel ? 


  • Bestaande toestand is onderbenut 
  • Potenties van greenfields maximaal benutten afgestemd op gemeentelijk beleid • Herontwikkeling van hedendaagse, duurzame en kwaliteitsvolle omgeving • Invulling afstemmen op noden inzake wonen, werken, winkelen. 
  • Openwerken van afgesloten groene zones om toegang te verschaffen tot meer open  ruimte